ការផ្តល់ជូនពិសេស បានផុតកំណត់

សូមរីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ 30% លើសំបុត្រ រថយន្តក្រុង និង ទូក

ធ្វើដំណើរជាមួយ CamboTicket ដោយប្រើប្រាក់ Pi Pay ចាប់ពីថ្ងៃទី 9 ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី 16 ខែឧសភា ដើម្បីទទួលបាន 30% លើសំបុត្រ ឡានក្រុង និង ទូក ។

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្ត

ការផ្តល់ជូនពិសេស

ការផ្តល់ជូនពិសេសលើ សណ្ឋាគារ – បញ្ចុះតំលៃរហូតដល់ 45%

​កក់បន្ទប់របស់អ្នក ពីសណ្ឋាគារជាង 200,000 នៅទូទាំងពិភពលោក

បានផ្ទៀងផ្ទាត់
ការផ្តល់ជូនពិសេស

ដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់ការបញ្ជាទិញពី $100 ឡើងទៅ

ទិញតាមអ៊ិនធឺរណែត សំរាប់ម៉ូតថ្មីៗបំផុតរបស់ Charles & Keith ហើយរីករាយជាមួយ ការដឹកជញ្ជូន ដោយឥតគិតថ្លៃ មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា។